Tietosuojaseloste

Tietosuojapolitiikka

Staffmax Oy ja Doormax Oy tiedostavat vastuunsa rekisterinpitäjänä ja käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaisesti, jotta riittävä tietosuojan ja tietoturvan taso toteutuvat.

Tässä tietosuojapolitiikassa annamme tietoja henkilötietojen käsittelystä.

Ensisijainen rekisterinpitäjä

Nimi: Staffmax Oy
Osoite: Lapinkävijäntie 11 C 76, 96100 Rovaniemi
Puhelinnumero: 050 344 1973
Sähköposti: [email protected]

Yhteisrekisterinpitäjä

Nimi: Doormax Oy
Osoite: Lapinkävijäntie 11 C 76, 96100 Rovaniemi
Puhelinnumero: 050 344 1973
Sähköposti: [email protected]

Yhteyshenkilö

Nimi: Henry Hynynen
Puhelinnumero: 050 344 1973
Sähköposti: [email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään asiakassopimusten ja toimeksiantojen toteuttamiseksi, työnhakijoiden ja työntekijöiden tarjoamiseksi asiakasyrityksille, työnantajaa koskevien velvoitteiden täyttämiseksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi sekä asiakasviestinnän, myynnin ja markkinoinnin tarkoituksiin.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Työnantajaa koskevien velvoitteiden täyttämisen edellyttämä henkilötietojen käsittely on lainsäädäntöön perustuvaa.

Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat

Asiakastiedot (yritys- ja henkilöasiakkaat)

  • Yrityksen nimi ja y-tunnus tai henkilön nimi ja henkilöturvatunnus sekä osoite
  • Yrityksen edustajan nimi ja yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

Asiakastietoja säilytetään 12 kk asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Työntekijöiden tiedot

  • Nimi, henkilöturvatunnus ja yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

Työntekijöiden tietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vaatiman säilytysajan verran ja kuitenkin vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä.

Työnhakijoiden tietoja ei erikseen koota rekisteriin, vaan työhakemukset voidaan säilyttää enintään 12 kk.

Tietolähteet

Rekisteröidyt henkilöt itse, julkiset rekisterit, yritysten verkkosivut ja rekisteröityjen henkilöiden työnantajat.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tarvittavassa laajuudessa kirjanpitoa, verotusta ja muita lakisääteisiä velvoitteita varten viranomaisille ja yhteistyökumppaneille. Työntekijöistä luovutetaan kulloinkin vaadittavat tiedot asiakasyritykselle, jolle työntekijä työskentelee vuokratyöntekijänä.

Henkilötietojen siirtäminen

Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle.

Suojaamisperiaatteet

Henkilötietoja ei säilytetä fyysisinä kopiona manuaalisessa muodossa lukuun ottamatta mahdollisia lyhytaikaisia kappaleita ja tulosteita, jotka hävitetään tietoturvallisella tavalla.

Sähköiset järjestelmät on asianmukaisesti suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietoja saavat käsitellä ainoastaan, palkanlaskennassa ja rekrytoinnissa ja laskutusta hoitavat henkilökunnan jäsenet tai asiakasprojekteissa työskentelevät henkilöt, joilla on tehtäviensä perusteella siihen tarve.

Rekisteröidyn henkilön oikeudet

Tarkastusoikeus: Jokaisella on oikeus saada tietoonsa ja tarkastaa itseään koskevat tallennetut henkilötiedot. Tietopyyntö on tehtävä kirjallisesti ja se on osoitettava osoitteeseen [email protected] Henkilöllisyys on tarvittaessa todistettava.

Oikeus vaatia tietojen poistamista: Jokaisella on oikeus pyytää itseään koskevien tietojen poistamista. Rekisterinpitäjä ei kuitenkaan voi poistaa eikä ole velvollinen poistamaan sellaisia henkilötietoja, joiden säilyttämiseen sillä on lakisääteinen velvollisuus. Poistopyyntö on tehtävä kirjallisesti ja se on osoitettava osoitteeseen [email protected] Henkilöllisyys on tarvittaessa todistettava.

Lisää tietoa rekisteröidyn oikeuksista ja mahdollisuudesta tehdä huomautus rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelystä on saatavilla toimivaltaisen viranomaisen verkkosivuilta osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Evästeet ja Googlen verkkoanalytiikka

Verkkosivuillamme käytetään evästeitä, jotka voidaan tallentaa vierailijan tietoneelle sivustolla käytäessä. Käytämme myös Googlen verkkoanalytiikkapalveluita.

Evästeiden ja analytiikkapalveluiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi tietoja siitä, mistä osoitteesta tai minkä osoitteiden kautta käyttäjä saapuu verkkosivuillemme, mitä selainta käytetään, millainen näytön tarkkuus on käytössäsi ja mikä on tietokoneesi IP-osoite. Tämän datan keräämisen tarkoituksena on parantaa verkkosivujemme käytettävyyttä ja antaa meille ja kumppaneillemme keinoja kehittää sivujamme paremmiksi. Dataa voidaan käyttää myös tehokkaampaan markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen verkkosivustoilla niiden vierailijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. Tällä tavalla kohdennetussa markkinoinnissa ja mainonnassa ei kuitenkaan identifioida käyttäjää itse ja kerättyä dataa ei yhdistetä muuhun dataan, jota voidaan kerätä käyttäjältä eri yhteydessä.

Käyttäjän on mahdollista estää evästeet muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia siten, että evästeitä ei sallita. Evästeiden estäminen voi kuitenkin vaikuttaa joiden verkkosivujen toimintaan ja käytettävyyteen.